fredag 25 januari 2013

Behövs New Adult?

Behövs böcker om unga människor som på olika sätt försöker manövrera sina nyinledda vuxenliv? Böcker skrivna på ett sätt som tilltalar läsare som är i samma ålder/livsfas och de läsare som är snäppet under men sneglar framåt/uppåt/vidare med bävan, längtan och förhoppningar?

Nej.

JAG SKOJAR BARA! Men jag har sett de som menar allvar, med förklaringen att den första åldersgruppen inte läser böcker och den andra inte är intresserad av att läsa om karaktärer äldre än de själva. Vilket naturligtvis är bull. Visst finns det sådana människor, men det finns alltid läsare. Du och jag finns.

Behövs en särskild kategori böcker mellan ungdom och vuxen som kallas New Adult?

Jag vet inte.

Från bibliotekariehåll har jag läst dels Liz Burns, SLJ/A Chair, a Fireplace and a Tea Cozy, och dels Kelly J på Stacked som båda är av uppfattningen att det inte behövs ytterligare en kategori böcker. Böcker av den typ jag nämner ovan finns redan. Vissa av dem klassas som YA och andra som vuxen. Varför kan de helt enkelt inte bara vara en del av vuxenlitteraturen som liksom vuxenlivet är varierat och omfattar så mycket? När man är vuxen är man vuxen, det behövs inte fler ålders- eller livsfasindelningar som nyvuxen, mellanvuxen och gammalvuxen. Att föra in ännu en kategori är begränsande.

Jag försöker komma fram till vad jag själv tycker. Jag försöker ha en åsikt. Men jag velar.

Det är lätt att säga att de här böckerna redan finns och inte behöver en egen kategori. Men ingen kan väl påstå att böcker om "new adults" är överrepresentaterade i ungdomslitteraturen? I vuxenlitteraturen är de kanske fler, men hur lätta är de att hitta om man inte vet var man ska leta och hur tillfredsställande är de? Är de inte oftast skrivna av unga debutanter som skriver "svårt" eller "pretentiöst" på ett sätt som inte tilltalar alla? Eller gamla rävar som ser tillbaka på en ungdomstid genom filter av erfarenhet och nostalgi? Finns verkligen just de där böckerna som skalar av, som säger som det är och samtidigt underhåller?

Och huruvida en NA-hylla är begränsande eller förenklande...  Den kan väl vara både och. Begränsande om människor missar bra böcker för att de väljer bort en kategori i tron att den är för en speciell åldersgrupp, men förenklande för de intresserade.

Men vi kan ju inte börja dela in bokskörden efter åldern på karaktärerna! Hur skulle det se ut?!

Nej, okej, alla livsfaser kanske inte behöver en egen hylla i biblioteket/bokhandeln, men vad är det isåfall som gör att just "ny vuxen"-tiden ska förunnas en egen kategori?

Kanske rent krasst för att hålla greppet om människor i en fas av livet då de slutar läsa för att de inte kan/vill yxa sig fram i den traditionella vuxenlitteraturen för att hitta just det de vill ha. Kanske för att ungdomstiden förlängts i ett samhälle där vuxensaker som fast jobb, stabil ekonomi, familjebildande inte är självklarheter och att det borde kunna speglas även i litteraturen. Samtidigt kan en sån kategori förstärka missuppfattningen att det bara är i den här fasen man växer upp och lär sig hantera livet, gör misstag och utvecklas.

Har jag nämnt att jag inte riktigt vet vad jag tycker?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar